Mình sinh ra và lớn lên mang nhiều nỗi mặc cảm vì chiều cao không được như chúng bạn. Hồi đi học hay bị bạn ...

Không cam tâm mẹ thấp con cũng thấp. Nhờ cách này mà con cao nhất trường, mẹ nở mày nở mặt

Với 1 đứa trẻ bụ bẫm thì ai cũng nghĩ  rằng con không thể bị còi xương. Nhưng khi biết sự thật thì ai cũng ...

TRẺ BỤ BẪM CÓ THỂ BỊ CÒI XƯƠNG KHÔNG?