Mình sinh ra và lớn lên mang nhiều nỗi mặc cảm vì chiều cao không được như chúng bạn. Hồi đi học hay bị bạn ...

Với 1 đứa trẻ bụ bẫm thì ai cũng nghĩ  rằng con không thể bị còi xương. Nhưng khi biết sự thật thì ai cũng ...