Một số trẻ sơ sinh không thích cảm giác ở trong bồn tắm và nhiều trẻ nhỏ rất sợ tắm. Trong trường hợp bé nhà ...

Đánh đập là một hình phạt thể chất. Tuy nhiên đây không phải là một lựa chọn tốt để kỷ luật . Bởi vì nó ...

Trẻ sơ sinh nhiều khi có thể ngủ ngay cả khi xung quanh rất ồn ào hoặc rất sáng. Tuy nhiên nếu ba mẹ có ...